1. Εντοπισμός του προβλήματος που αφορά το υδραυλικό ή το ηλεκτρικό κομμάτι του Power Trim.

2. Ενημέρωση του πελάτη για το κόστος και την προμήθεια Γνήσιων ανταλλακτικών YAMAHA.

3. Επανασυναρμολόγηση και δοκιμή του τριμ.

4. Καταγραφή επισκευής στο εγχειρίδιο συντήρησης.

*Σημείωση: αυτά τα βήματα είναι μια γενική προσέγγιση και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πρόβλημα ή το μοντέλο και το σύστημα του τριμ. Προτείνεται πάντα να συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή με συγκεκριμένες οδηγίες και σημεία προσοχής.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας στο: 2292060541, 6945380254 ή 6979685317